Case 4

A case of you 


Pedagogisch advies en coaching

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). Deze stelt onder andere dat elk kindercentrum een pedagogisch beleidsmedewerker moet aanstellen voor 50 uur per jaar. Daarnaast hebben pedagogisch medewerkers recht op 10 uur coaching per jaar. 


Ik kan uw organisatie helpen met het doorvoeren van wijzigingen in het beleid, het coachen van uw pedagogisch medewerkers, adviseren over inrichting en veel meer.  

 


Digitale hulp bij maatschappelijke knelpunten

Case 4 ontwikkelt mobiele apps die een bijdrage leveren aan de maatschappij en vooral voor iedereen toegankelijk zijn.  
Onze apps zijn gebruikersvriendelijk en elke app is speciaal afgestemd op een specifieke doelgroep, zoals bijvoorbeeld kinderen, ouderen of mensen met een verstandelijke beperking. 


De kracht van Case 4 zit hem in de kennis van de digitale wereld en jarenlange ervaring op de werkvloer met kinderen, gezinnen en individuen. Deze combinatie zorgt voor een brug tussen twee werelden, ook zorgt deze combinatie zorgt voor the best of both worlds als resultaat.
 


#Samenwerken