Pedagogisch advies en coaching

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK). Deze stelt onder andere dat elk kindercentrum een pedagogisch beleidsmedewerker moet aanstellen voor 50 uur per jaar. Daarnaast hebben pedagogisch medewerkers recht op 10 uur coaching per jaar. 


Ik kan uw organisatie helpen met het doorvoeren van wijzigingen in het beleid, het coachen van uw pedagogisch medewerkers, adviseren over inrichting en veel meer.  

 


..A case of you.. 

Coaching vanuit een holistische visie


Coaching

Heeft u al een top team? Of wilt u de kracht van het team nog meer benutten? Ik help door middel van individuele coaching en team coaching op de werkvloer. Tijdsdruk? Werkdruk? Corona? Geen probleem, ook online ben ik via Zoom beschikbaar. 

 

Beleid

Vind u het lastig om het beleid concreet door te voeren naar de praktijk? Ik help uw kinderopvang graag daarbij en geef tips en adviezen zodat uw Pedagogisch Medewerkers met plezier en gemak op de groep staan.

Training

Vanaf 2023 is het verplicht voor alle babyleidsters om een erkende babytraining gevolgd te hebben.

Ik verzorg deze training op locatie en zorg ervoor dat uw personeel de juiste papieren op zak heeft.

Bij CASE4 draait groei niet slechts om professionele ontwikkeling, maar ook om de verbondenheid en persoonlijke groei.