Mijn werkwijze

In mijn benadering werk ik vanuit een holistische visie, waarbij ik niet alleen de professional in jou zie, maar ook het pure wezen achter de titels (pm, stagiaire, leidinggevende). Mijn trainingen gaan verder dan louter wetenschap; ze omvatten ook de kracht van ervaring en het belang van menselijkheid. Ik geloof in het onthullen van de authentieke essentie, zowel in de professional als in het kind, en streef ernaar om een ruimte te creëren waarin groei niet alleen wordt gevonden in kennis, maar ook in de menselijke connectie.

Samen duiken we dieper dan oppervlakkige lagen, op zoek naar de kern en het authentieke potentieel. Stap binnen in een ontdekkingsreis waar groei niet slechts draait om professionele ontwikkeling, maar om de verbondenheid van menselijkheid en persoonlijke groei.

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) 

Vanaf 1 januari 2019 stelt de Wet IKK dat elk kindercentrum verplicht is om een pedagogisch beleidsmedewerker / coach te hebben. Het kan hierbij gaan om 2 aparte functies of een combinatie. 
De wet eist 50 uur aan beleid per geregistreerd lrk-nummer en 10 uur coaching per fte pedagogisch medewerker. 

Beleid

De taak van een beleidsmedewerker is om het pedagogisch beleid te bewaken en veranderingen door te voeren. Er zijn verschillende werkzaamheden die ik voor u kan doen, zoals het controleren van uw beleid op de nieuwe eisen van de Wet IKK.  Ook kan ik u helpen bij het (her)schrijven en implementeren van het nieuwe beleid. In uw plan moet men namelijk niet alleen uw visie terugvinden, maar ook wettelijk gezien moeten er bepaalde onderdelen in terugkomen. Het liefst in een zo duidelijk mogelijk en toetsbare vorm. 

 

Voor het schrijven van een beleidsplan vind ik het belangrijk om uw visie op kinderopvang te weten. Welke normen en waarden u uitdraagt en op welke manier deze in de opvang terug komen. Daarom maak ik altijd graag kennis alvorens een opdracht aan te gaan. Zo kunnen we samen de wensen uiteenzetten en kan ik u een op maat gemaakt plan voorleggen. Zo weet u precies wat u mag verwachten voor uw geld. 

 

Coaching 

Een van de doelen van de Wet IKK is om de pedagogische kwaliteit op de werkvloer naar een hoger niveau te tillen. Dit is ook logisch, want een groot deel van de kwaliteit wordt bepaald door de pedagogisch medewerkers en hun opvoedkwaliteiten. 
Als coach kijk ik vooral naar de krachten van de medewerkers en laat ik veel ruimte voor eigen inbreng. Ik ben ervan overtuigd dat je met een open houding sneller en meer leert. Mensen motiveren en hun eigen krachten laten ontdekken is wat mij drijft. Ik denk dan ook graag in oplossingen en niet in problemen. 

 

Diensten

U kunt mij als ZZP'er inhuren voor 1 of meerdere functies. Stuur een email of laat uw gegevens achter zodat ik contact met u kan opnemen.